پرسیس - آزمون محصولات

ورود کاربران

Alexa Review

TOP_PANEL


طراحی و پیاده سازی آزمون های خودکار و دستی

آزمودن درستی و نحوه عملکرد هر محصولی به خصوص محصولات نرم افزاری یک مرحله مهم و حساس است. طراحی آزمون های جامع که نتایج مفید و معناداری برای آزمونگر فراهم آورد، نیاز به وقت، دقت نظر، دانش کافی و توانایی پیاده سازی دارد. از این رو مشتاقم نظرات و ایده های افراد علاقمند در این زمینه را بدانم و با کمک خود آنها پروژه های آزمون خوبی را برای هر یک از محصولات مرتبط با زبان برنامه نویسی پرسیس پیاده کنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

GOTO_TOP

مستندات